Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Доилни зали за овце и кози
Решения
ДеЛавал предлага доилни зали за овце и кози, проектирани да посрещнат вашите нужди сега и за в бъдеще. Продуктивни, ергономично проектирани доилни зали за овце и кози биха могли да увеличат приходи ви, давайки по-хигиенично мляко, подобрявай-ки здравето на вимето на животните и намалявайки разходите за труд.

Доилни зали ДеЛавал с ниска линия
Movable Low Line 2x12
Доилни зали MidiLine™ SG
Movable MidiLine 2x12
Системата Ниска линия на ДеЛавал е традиционно най-популярен избор от фермерите, отглеждащи овце и кози. Млечното оборудване е инсталирано вътре в канал, където е предпазено от окантването на канала и един доилен апарат обикновено обслужва едно или две животни. Млякото тече гладко от доилните апарати надолу по млеч-ната линия, позволявайки ниски вакуумни нива с редуцирани вакуумни колебания.
MidiLine™ SG е рентабилна и лесна за инсталиране млечна система. Един доилен апарат разположен в средата на канала обслужва двете страни на залата и понеже този доилен апарат рядко остава незает, вие имата полза от рентабилната инвестиция в млечната технология. MidiLine™ SG може да бъде инсталирана лесно в мнозинство от същест-вуващите вече сгради, позволявайки бързо и лесно обновяване на старите доилни зали. Освен това всички компоненти са поставени на „високо и сухо”, където са добре защитени от влага и прах.
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти