Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Възстановяване на топлина
Решения
Намаляване на енергийните разходи
Системата за възстановяване на топлина на ДеЛавал произ- вежда топла вода, използвайки процеса за охлаждане на млякото. Това решение може да възстанови до над 60% от топлината, извлечена от охладеното мляко и я преработва в топла вода, която да се използва за измиване на тръбо- проводите и инсталацията.
Интелигентният начин да се понижат разходите за енергия
Уникална и професионална технология
За всеки литър охладено мляко се произвежда 0,7 литра топла вода. Системата за възстановяване на топлина на ДеЛавал произвежда топла вода щом започне охлаждане- то на млякото. Вода преминала през награвателната плас- тина достига 50°С-55°С. Тази температура е още по-ефи- касна, ако се съхранява в добре изолиран съхранителен танк.
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти