Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Затворени млекоохладителни танкове
Решения
Млекоохладителните танкове ДеЛавал предлагат на фер- мерите съвременно почистване и управляваща технология, за да запазят и охладят голямо количество мляко. Тези тан- кове са налични от
1100 литра до 32000 литра, обхващащи най-голямата световна селекция от млечни танкове за агро сектора. Нашата серия DX е здраво произведена, за да га- рантира дълъг живот на съоръженията и подмяна на оста- релите части с нови. Ние Ви предлагаме да разгледате зат- ворените танкове, техните размери и характеристики на следващите страници.

Затворените охлаждащи танкове ДеЛавал включват:
- DXCR от 1100 л. до 6000 л. Европейски/Австралийски стандарт
- DXCE от 1150 л. до 12000 л. Европейски/Австралийски стандарт
- DXCEM от 14000 л. до 32000 л. Европейски/Австралийски стандарт

Сравнителна таблица
Изглед Име Размери Ферми
 
ДеЛавал охлаждащ
танк DXCR


1100 л. до 6000 л.


Малки
 
ДеЛавал охлаждащ
танк DXCE


1150 л. до 12000 л.


Средни
 
ДеЛавал охлаждащ
танк DXCEM


14000 л. до 32000 л.Големи
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти