Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Доене на биволи
Решения
ДеЛавал се грижи за фермерите, отглеждащи биволи със системи и решения, проектирани за специфичните нужди на биволите.
Ние представяме ведра, млекопроводи и доилни зали за биволи по целия свят повече от половин век. Предлягаме най-доброто решение за доене на биволи на всеки един клиент съгласно условията на фермата, технологичните нива и размера на стадото.
Доене с ведро

Апаратите за доене с ведро на биволи доят по-бързо и по-чисто, отколкото доенето на ръка. Един апарат може да издои до 8 бивола за час, един дояч може да издои до четири бивола за същото време.

Доене с млекопровод
За по-големите стада е много по-ефикасно да се инсталира тръбопровод, който да транспортира млякото директно до съда за охлаждане в млечната стая. Това предполага доилният апарат да се премества по-бързо и по-лесно без да се смущават животните. Биволите могат да бъдат вързани и да се хранят по-време на доенето и могат да бъдат разделени на групи. Десет бивола могат да бъдат издоени за един час с един доилен апарат, докато един дояч може да издои четири бивола за същото време.
Доилни зали
При доилните системи биволите стоят на повдигнат под за доене, което улеснява работата на дояча.
ДеЛавал предлага специфицирани доилни зали тандем и рибена кост за биволи. Тези зали могат да бъдат снабдени с допълнителна апаратура за оптимизиране ефикасността на доене.
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти