Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Електрическо ограждане – електропастир
Решения
Използвайки правилно оградените пасища като голяма част от фу- ражния план може значително да се намали разхода за храна през сезона за паша. Посредством разделяне на обширни пасищни площи на по-малки пасища или заградени места – използвайки вре- менно или постоянно ограждение – може да редувате животните от едно пасище на друго, изчаквайки тревата да израсте. Система- та за електрическо ограждане има много компоненти, като енерги- затори, стълбове, въжета, ленти и разнообразие от аксесоари. За да функционира системата правилно е необходимо съвместимост меж- ду всички тези компоненти.

ДеЛавал ви предлага голям асортимент от надеждна апаратура за ограждане, която работи ефикасно заедно. Ние ви предлагаме реше- ния подходящи за всички видове животни във фермата и околност- та.
Надежден електропастир за всички
видове животни
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти