Контакти

България, Садово 4122
Цариградско шосе 147 Е80
тел. 032 / 993 703
GSM: 0887 / 958 554
Защита | © 2009 DeLaval. All rights reserved. Всички права запазени.

Охлаждане
Решения
Бързото и ефикасно охлаждане на млякото е най-важно за запазване на неговото качество. Млякото напуска ви- мето с приблизителна температура 35?С, която трябва бър- зо да се свали. То запазва естествената си съпротива към бактерия непосредствено след добиване, но само бързото охлаждане до температура от 4?С до 6?С предотвратява или свежда до минимум по-нататъшното развитие на микроор- ганизми.
ДеЛавал Ви предлага най-обширната гама от техника за ох- лаждане на млякото, защото признаваме важността от ефи- касно охлаждане за качеството на млечната продукция.


За пълен контрол над вашия бизнес

Ние ви предлагаме широк асортимент от решения за доенето проектирани да оптимизират добива на доене, така че да можете напълно да контролирате вашия фермерски бизнес сега и в дългосрочен план. Решенията на ДеЛавал за доене плащат за себе си с остро ефективна технология, най-доброто обслужване и ненад-мината поддръжка.


Контролираното охлаждане спестява разходи

Правилното охлаждане на млякото е единственият начин да се поддържа оптимално качество, което води до по-високата изкупна цена на млякото.
Решенията на ДеЛавал за охлаждане също така позволяват да контролирате вашите енергийни разходи и ефикасно охлаждане на млякото, така че можете да увеличите своя доход.
office@delaval-bg.com
cvetan.georgiev@delaval-bg.com
гр.Провадия
тел/факс 0518 / 4 50 55
GSM: 0899 / 855 010
GSM: 0885/ 449 582
pendoz_penev@abv.bg
Начало    Галерия     Решения     Каталози     За нас     За контакти